Tag: الهام زینی وند / الهام زینیوند

افتوزنونی از غرب؛ گفتگویی با بانو الهام زینی وند

حضور اجتماعی بانوان در جامعه لر، از دیرباز ویژگی بارز این قوم بوده است و شخصیتهایی چون بی بی مریم بختیاری و بانو قدم خیر قلاوند، از برندهای ممتاز قوم لر هستند. در روزگاری که مردم ما خواسته یا ناخواسته، مسیر خودزنی و پایمالی زبان و فرهنگ مادری را پیشه […]