تاریخ مردمان لُر-پیش از ورود اسلام

تاریخ مردمان لُر-پیش از ورود اسلام

تاریخ مردمان لُر-پیش از ورود اسلام گروهی بر این باورند که لران بازماندگان اقوام پیش از آریایی مانند کاسیت و ایلام هستند و گروهی آنها را از اقوام اصیل ایرانی تبار می دانند. پیشگفتار لرها یا مردم لر، بنابه آنچه امروزه توصیف غالب است بخشی از مردم ایرانی نژاد هستند که عمدتا در بخشهای غربی

سیری در روزگار شعر لری؛ مصاحبه ای با دکتر مجید نگین تاجی

سیری در روزگار شعر لری؛ مصاحبه ای با دکتر مجید نگین تاجی

دکترمجید نگین تاجی از دیار ممسنی از طلایه داران و تلاشگران این مسیر الهام بخش در شعر لری (جنوبی) بوده است. از جمله مولفه های مهم فرهنگی یک قوم، ادبیات و بویژه سرایشهای ادبی آن جامعه است. همانند دبگر مولفه های فرهنگی، شعر و ادبیات لری نیز مدتی سیر نزولی و روبه زوالی را شاهد

افسانه لُری دۊوَر دال (دختر عقاب)

افسانه لُری دۊوَر دال (دختر عقاب)

قصه ی ماه پیشانی یکی از قصه های جادویی ،زیبا و پر هیجان ادبیات شفاهی ایران است و روایت های متعددی دارد که در اینجا روایتی از این قصه با نام “دور دال” برگرفته از ” متیلِ لرىِ دُوَرِ دال در منطقه کهگیلویه ” از قصه های عامیانه استان کهگیلویه و بویراحمد با گویش لری

فرهنگی

تاریخ مردمان لُر-پیش از ورود اسلام

تاریخ مردمان لُر-پیش از ورود اسلام

تاریخ مردمان لُر-پیش از ورود اسلام گروهی بر این باورند که لران بازماندگان اقوام پیش از آریایی مانند کاسیت و ایلام هستند و گروهی آنها را از اقوام اصیل ایرانی تبار می دانند. پیشگفتار لرها یا مردم لر، بنابه آنچه امروزه توصیف غالب است بخشی از مردم ایرانی نژاد هستند که عمدتا در بخشهای غربی

سیری در روزگار شعر لری؛ مصاحبه ای با دکتر مجید نگین تاجی

سیری در روزگار شعر لری؛ مصاحبه ای با دکتر مجید نگین تاجی

دکترمجید نگین تاجی از دیار ممسنی از طلایه داران و تلاشگران این مسیر الهام بخش در شعر لری (جنوبی) بوده است. از جمله مولفه های مهم فرهنگی یک قوم، ادبیات و بویژه سرایشهای ادبی آن جامعه است. همانند دبگر مولفه های فرهنگی، شعر و ادبیات لری نیز مدتی سیر نزولی و روبه زوالی را شاهد

افسانه لُری دۊوَر دال (دختر عقاب)

افسانه لُری دۊوَر دال (دختر عقاب)

قصه ی ماه پیشانی یکی از قصه های جادویی ،زیبا و پر هیجان ادبیات شفاهی ایران است و روایت های متعددی دارد که در اینجا روایتی از این قصه با نام “دور دال” برگرفته از ” متیلِ لرىِ دُوَرِ دال در منطقه کهگیلویه ” از قصه های عامیانه استان کهگیلویه و بویراحمد با گویش لری

اَلـــۆ

اَلـــۆ

سروده مجید نگین تاجی اَلــۆ اَر بوَندِن دو تا بالشهبدن دم وره ی برد اگر چالشه جگرش ار وَری تش بنِن صدولابسوزن سراپاشه من تَش بلا اگرتشکه تشکش کنن بؽ نخونبوندن وه تیرش پڕون سَرپڕۊن اگر بؽ گُله گاگَوالش کنناگر زنده زنده وه چالش کنن اگر بؽ تووَر چل پلیشش کننبنن سَهله سینش وَ خیشش کنن