فرهنگی هنری سیاسی ورزشی

آخرین مطالب

گفتگو با احیاکننده فرمهای اصیل لباس لُری

گفتگو با احیاکننده فرمهای اصیل لباس لُری

فریده لشکری فعال فرهنگی متولد 1346 در محله ی تل گوه ممسنی است. خانم لشکری 5 سالی است که در راستای احیای لباس لری مردانه ممسنی دست به سوزن می برد. او تاکنون با لباس های اصیل در جشنواره های مختلف شرکت کرده است.

تاریخ مردمان لُر-پیش از ورود اسلام

تاریخ مردمان لُر-پیش از ورود اسلام

گروهی بر این باورند که لران بازماندگان اقوام پیش از آریایی مانند کاسیت و ایلام هستند و گروهی آنها را از اقوام اصیل ایرانی تبار می دانند.

سیاسی

ورزشی

فعال سازی پوسته
قالب شما فعال نیست!

جهت فعال سازی پوسته آدرس دامنه خود را برای پشتیبان ارسال کنید.

پوسته جهت نصب روی یک دامنه خریداری شده است برای دامنه های بعدی باید مجددا خریداری نمایید.